top of page

Algemene voorwaarden

Door de app te downloaden of te gebruiken, zullen deze voorwaarden automatisch op u van toepassing zijn - u dient er daarom voor te zorgen dat u ze zorgvuldig doorleest voordat u de app gebruikt. U mag de app, geen enkel deel van de app of onze handelsmerken op geen enkele manier kopiëren of wijzigen. U mag niet proberen om de broncode van de app te extraheren, en u mag ook niet proberen om de app in andere talen te vertalen of afgeleide versies te maken. De app zelf, en alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten die ermee verband houden, behoren nog steeds toe aan INNOVATION VENTURES.

 

INNOVATION VENTURES verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de app zo nuttig en efficiënt mogelijk is. Daarom behouden wij ons het recht voor om op elk ogenblik en om welke reden dan ook wijzigingen aan de app aan te brengen of voor de diensten ervan kosten aan te rekenen. Wij zullen u nooit geld aanrekenen voor de app of zijn diensten zonder u heel duidelijk te maken waarvoor u precies betaalt.

 

De TRICKLE app bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt om onze Service te kunnen leveren. Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon en de toegang tot de app veilig te houden. Daarom raden wij u aan uw telefoon niet te jailbreaken of te rooten, wat het proces is waarbij softwarebeperkingen en -beperkingen die door het officiële besturingssysteem van uw apparaat worden opgelegd, worden verwijderd. Dit kan uw telefoon kwetsbaar maken voor malware/virussen/malafide programma's, de beveiligingsfuncties van uw telefoon in gevaar brengen en het kan betekenen dat de app TRICKLE niet goed of helemaal niet werkt.

 

 

 

De app maakt gebruik van diensten van derden die hun Voorwaarden en Condities verklaren.

 

Link naar Voorwaarden en Condities van derde partijen die door de app worden gebruikt:

Google Play Services

AdMob

Google Analytics voor Firebase

Facebook

Sentry

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat er bepaalde dingen zijn waar INNOVATION VENTURES geen verantwoordelijkheid voor neemt. Voor bepaalde functies van de app is een actieve internetverbinding nodig. De verbinding kan Wi-Fi zijn of door uw mobiele netwerkprovider worden geleverd, maar INNOVATION VENTURES kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de app niet volledig functioneert als u geen toegang tot Wi-Fi hebt en u geen data meer over hebt.

 

Als u de app buiten een gebied met Wi-Fi gebruikt, moet u eraan denken dat de voorwaarden van de overeenkomst met uw mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing zijn. Als gevolg daarvan kan uw mobiele provider u de kosten van gegevens in rekening brengen voor de duur van de verbinding terwijl u de app gebruikt, of andere kosten van derden. Door de app te gebruiken, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten, inclusief kosten voor roaminggegevens als u de app buiten uw thuisgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder gegevensroaming uit te schakelen. Als u niet de betaler van de rekening bent voor het apparaat waarop u de app gebruikt, houd er dan rekening mee dat wij ervan uitgaan dat u toestemming van de betaler hebt gekregen om de app te gebruiken.

 

In dezelfde zin kan INNOVATION VENTURES niet altijd verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop u de app gebruikt, d.w.z. u moet ervoor zorgen dat uw apparaat opgeladen blijft - als de batterij leeg raakt en u het niet kunt inschakelen om van de Dienst gebruik te maken, kan INNOVATION VENTURES geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

 

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van INNOVATION VENTURES voor uw gebruik van de app, is het belangrijk om in gedachten te houden dat, hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de app te allen tijde bijgewerkt en correct is, wij afhankelijk zijn van derden om informatie aan ons te verstrekken zodat wij deze aan u ter beschikking kunnen stellen. INNOVATION VENTURES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, direct of indirect, dat u lijdt als gevolg van het feit dat u volledig op deze functionaliteit van de app vertrouwt.

 

Het is mogelijk dat wij de app op een bepaald moment willen bijwerken. De app is momenteel beschikbaar op Android & iOS - de vereisten voor beide systemen (en voor eventuele bijkomende systemen waartoe wij besluiten de beschikbaarheid van de app uit te breiden) kunnen veranderen, en u zult de updates moeten downloaden als u de app wilt blijven gebruiken.

INNOVATION VENTURES belooft niet dat zij de app altijd zal bijwerken zodat deze relevant voor u is en/of werkt met de Android & iOS versie die u op uw apparaat hebt geïnstalleerd. Wij kunnen de app ook niet langer ter beschikking stellen en kunnen het gebruik ervan te allen tijde beëindigen zonder u van de beëindiging op de hoogte te stellen. Tenzij wij u anders vertellen, zullen bij beëindiging (a) de in deze voorwaarden aan u verleende rechten en licenties eindigen; (b) moet u stoppen met het gebruik van de app en (indien nodig) deze van uw apparaat verwijderen.

 

Wijzigingen aan deze Voorwaarden

Wij kunnen onze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Voorwaarden op deze pagina te plaatsen.

 

Contact met ons opnemen

Als u vragen of suggesties hebt over onze Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

bottom of page